Danh mục tin tức

Kiến thức cơ bản về tia Laser

Kiến thức cơ bản về tia Laser

Nguyễn Văn Bình 27/10/2016

1. Giới thiệu cơ bản về laser Laser là chữ viết tắt của cụm từ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ kích thích), cụm từ này nêu rõ những sự kiện chính của quá trình sinh ra ánh sáng laser. Theo trình tự...